1 augustus 2023

Vijf artikelen energietransitie Houten

Het klimaat verandert, en als we het weer in Europa deze zomer beschouwen, misschien wel sneller dan we denken. Daarom wordt tempo maken in de energietransitie noodzakelijk, ook in Houten. Dit vraagt om een beter begrip van die transitie, zodat we gesprekken kunnen voeren waar het echt over moet gaan. Het aangekondigde Burgerberaad Energie 2040, waaraan 150 inwoners mee zullen doen, speelt daarin een belangrijke rol.

Om deze gesprekken van objectieve informatie te voorzien, lees je in ’t Groentje de komende weken vijf artikelen. Deze zijn geschreven door de burgerinitiatieven die deelnemen aan de Houtense Energietafel: EnergieRijk Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland, Coöperatie Opgewekt Houten en Impact Houten.

In het eerste artikel wordt ingegaan op wat “Houten Energieneutraal in 2040” concreet gaat betekenen. In volgende artikelen komen aan de orde kansen en uitdagingen voor energiebesparing, duurzame opwek met zon en wind in Houten en het veranderende energiesysteem als geheel en wat dat voor burgers in Houten gaat betekenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oplossingen voor de drukte op het stroomnet. De serie sluit af met een artikel over wat er komt kijken als we in Houten aardgasvrij gaan worden. Hoe komen we in de toekomst aan de warmte voor onze huizen en bedrijven?

We staan aan het begin van een belangrijk proces en als klimaatburgemeesters ondersteunen we dit initiatief van harte! Vanuit de ambitie “Houten Energieneutraal in 2040” moeten we de goede stappen zetten naar de uitvoering. Welke kansen en mogelijkheden voor de energietransitie benutten we in Houten? Wat zijn de voor- en nadelen en wie moeten betrokken zijn daarbij? Hoe gaan we het organiseren? Op die vragen moeten de komende maanden antwoorden komen. Cruciaal voor het succes van een dergelijk beraad is of de gemeente ook daadwerkelijk de conclusies gaat overnemen Wij gaan het proces met grote interesse volgen. De artikelen lees je ook via de websites van de betrokken organisaties.

Heleen Groenenberg & Ernst van Zuijlen, klimaat burgemeesters

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram