27 augustus 2020

Verslag 24 augustus

Vanwege de huidige Corona cijfers is besloten om deze en volgende klankbordgroepen voorlopig online via Zoom te houden.

Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid naar 14 dakeigenaren met een mogelijke oppervlakte van meer dan 7000 zonnepanelen. 
Hiermee hebben we een mooie, grote en vooral diverse groep deelnemers voor dit collectieve project.

Wilko Kistemaker heeft tijdens de klankbordgroep 7 dakconcepten gepresenteerd. Deze dakconcepten zijn te verdelen in 3 categorieën:

  1. Dakeigenaar is 100% eigenaar van het zonnedak
  2. Dakeigenaar en Coöperatie Opgewekt Houten zijn beiden 50% eigenaar van het zonnedak
  3. Coöperatie Opegewekt Houten is 100% eigenaar van het zonnedak

Er is een korte inventarisatie geweest om te zien in welk concept de aanwezige dakeigenaren interesse hebben. Daarnaast is ook geïnventariseerd of er interesse is in opslag van de zonne-energie.
Deze blijkt ook meer aanwezig te zijn. Dit zal meegenomen worden in de dakconcepten.

Eind september dienen alle dakconcepten getoetst te zijn en liggen de intentieverklaringen klaar voor de deelnemende dakeigenaren.

Maandag 21 september is er om 9:30 weer een klankbordgroep online.
Aanmelden hiervoor kan bij Sylvia Groen.
Klik hier voor de Powerpoint presentatie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram