2 april 2020

Uitstel betalen belasting

LANDELIJKE BELASTINGEN

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Op de site van de Belastingdienst leest u over uitstel van betaling voor ondernemers en zzp'ers.

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. U leest op de site van de belastingdienst welke overige voorwaarden hiervoor gelden.

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

GEMEENTEBELASTINGEN (BGHU)
Worden er nog belastingaanslagen opgelegd?
Ja, de aanslagen worden door BghU nog steeds opgelegd. Wel wordt de aanslagoplegging gematigd waar dat mogelijk is en worden invorderingsstappen opgeschort. 

Wat als ik mijn aanslag niet kan betalen omdat ik door de Coronamaatregelen minder inkomsten heb?
U kunt een verzoek indienen bij BghU waarin u vraagt om een meer gespreide betaling of uitstel van betaling. BghU heeft de mogelijkheden voor het betalen van de aanslagen verruimd. Ook uitstel van betaling is onder voorwaarden mogelijk. Iedereen die betaalproblemen heeft vanwege de Coronamaatregelen kan contact opnemen met BghU.  

Gebruikersheffing Onroerende zaak belasting (OZB)
De aanslagen worden gewoon opgelegd. Er zijn ook ondernemers die de aanslagen nog steeds wel graag ontvangen. De belastingaanslagen voor de maand maart liggen al klaar voor verzending. Dit kan niet meer worden tegengehouden. Alle aanslagen bevatten een standaard toelichting over de betalingsmogelijkheden. Daarnaast kan dus op verzoek gekeken worden naar een ruimere betalingsmogelijkheid.

Toeristenbelasting

Voorlopige aanslagen toeristenbelasting
De voorlopige belastingaanslagen toeristenbelasting 2020 worden op een minimaal bedrag opgelegd. Bij de brief met de aanslag zal een duidelijke uitleg zitten. Het op te leggen bedrag is 10% van de laatst opgelegde definitieve aanslag. Voorheen werd de voorlopige aanslag op 80% van de laatst opgelegde definitieve aanslag bepaald.

Definitieve aanslagen toeristenbelasting
De definitieve belastingaanslagen toeristenbelasting 2019 zullen later in de tijd worden opgelegd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer.

Precariobelasting
Deze belasting wordt veel bij ondernemers in rekening gebracht.  Het opleggen van deze aanslagen wordt verschoven naar een later moment in het jaar. 

Waterschapsheffingen
De waterschapsheffingen voor bedrijven, in dit geval de zuiveringsheffing, zijn voor een belangrijk deel al verzonden. 

(Dwang)invordering
De invorderingsstappen (herinnering, aanmaning, dwangbevel) worden voor alle heffingen, met uitzondering van de parkeerbelasting, opgeschort. 

Kwijtschelding
BghU biedt particulieren (geldt ook voor zzp’ers en ondernemers) de mogelijkheid om kwijtschelding van de belastingen te verzoeken. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen gelden wettelijke regels. Op de website van de BghU is meer informatie te vinden over de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de BghU via:

  • telefoon op 0880-640200
  • digitaal via bghu.nl, in het digitale loket Mijn Bghu of via het contactformulier
  • post: Postbus 5150, 3502 JD Utrecht

BghU verzoekt iedereen het contact zoveel mogelijk via de telefoon of digitaal via het contactformulier te laten verlopen. Wanneer dat niet kan, dan kunt u ook een brief sturen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram