2 april 2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor de nieuwe tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers?

De regeling Tozo is voor de volgende doelgroep:

 • zelfstandig ondernemers vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland (aanvragen in de eigen gemeente);
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend (hoeft niet in de eigen gemeente);
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is voor 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Er wordt niet gekeken naar uw vermogen of het inkomen van uw partner. Uw bedrijf hoeft niet levensvatbaar te zijn.

Op de website van de Rijksoverheid staat de meest actuele informatie over de regeling Tozo. Daar staat ook informatie over andere regelingen waar zelfstandig ondernemers voor in aanmerking komen.

Wordt de regeling Bijstandsverlening voor zelfstandigen versoepeld door de coronacrisis?
Ja, er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste 3 maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

Daarnaast kunnen zzp'ers net als andere ondernemers uitstel van betaling van hun belasting aanvragen bij de Belastingdienst. Zzp’ers die op basis van een voorlopige aanslag belasting betalen, kunnen daarnaast direct een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen. Ze betalen dan meteen minder belasting.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram