7 mei 2020

Subsidie toch nog mogelijk

De afgelopen jaren is door veel dak eigenaren subsidie aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen via de SDE+ regeling. Echter niet alle projecten waarvoor subsidie is toegekend zijn ook gerealiseerd. Als dit bij u het geval is en u wilt alsnog het zonnedak aan laten leggen dan helpt Stichting !MPACT Houten (onderdeel van Ondernemend Houten) u daar graag bij.
We combineren de projecten waar mogelijk, waardoor efficiency en kennisbundeling ontstaat. Ook is het goed om te weten dat recentelijk 1 jaar ontheffing werd gegeven door minister Wiebes voor de realisatie van SDE+ projecten in 2020.
U kunt contact opnemen met ons via info@impacthouten.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram