SDGs

Als !MPACT Houten zijn we actief bezig met het volgen van de Sustainable Development Goals, oftewel de 17 duurzame doelstellingen opgesteld door de VN.
We horen vaker dat ondernemers het lastig vinden om de doelen te concretiseren; wat houdt het in, hoeveel werk is het en hoe kostbaar wordt het?

Om alle ondernemers in de gemeente Houten (en daarbuiten) te inspireren en motiveren, zullen alle doelen op deze pagina uitgelegd en geconcretiseerd worden. De meeste ondernemers zullen na het lezen van de uitleg bij alle doelen bedenken, dat ze al aan diverse doelen voldoen. En dat het uitbreiden naar extra doelen niet heel ingewikkeld hoeft te zijn.

Heb je aanvullingen of vragen, neem gerust contact op!

1. Geen armoede

Beëindig armoede in al haar vormen.

Hieronder valt niet alleen extreme armoede, maar ook het recht op werk en sociale zekerheid.

Voorbeelden:
Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt
Denk bewust na over de goede doelen waar je aan schenkt
Meer informatie

2. Geen honger

Beëindig honger en promoot duurzame landbouw.

Het gaat hier niet alleen om extreme honger, maar ook malnutritie en duurzame voedselproductie, die de ecosystemen niet schaadt.

Voorbeelden:
Vers fruit in de kantine
Donaties aan voedselbank
Wormenhotel bij het bedrijf
Meer informatie

3. Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

Voorbeelden:
Biedt bedrijfsfitness (of een ander sportmoment) aan werknemers aan
Vers fruit in de kantine
Doe mee aan Healthy Houten
Meer informatie

4. Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Nederland scoort al 97,3% op dit doel, maar we kunnen hier natuurlijk bij helpen.

Voorbeelden:
Verzorg een gastles op een middelbare of hoge school over jouw duurzame aanpak 
Nodig stagiaires uit en laat ze zien hoe jouw bedrijf omgaat met duurzaamheid
Meer informatie

5. Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Nederland zakt op de ladder van dit SDG, vooral economisch en politiek. 

Voorbeelden:
Gelijkheid van inkomen voor alle gelijke functies ongeacht geslacht
Gelijke verdeling binnen het MT
Meer informatie

6. Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Voorbeelden:
Beperk onnodig waterverbruik
Automatische kraan bij het fonteintje in het toilet
Opvang regenwater om planten water te geven
Installeer een waterbesparende kraan in de keuken
Meer informatie

7. Duurzame en betaalbare energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Duurzame energie kunnen we halen uit natuurlijke bronnen als water, wind en zon.

Voorbeelden:
Zonnepanelen op je bedrijfs(dak)

Meer informatie

8. Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Voorbeelden:
Planten toevoegen aan de werkplek
Beweging stimuleren
Rekening houden met minderheden en maatschappelijke instanties
Personeel aannemen met afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking
Meer informatie

9. Innovatie en duurzame infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Zonder technologie en innovatie zal er geen industrialisatie komen en zonder industrialisatie komt er geen ontwikkeling, stellen de Verenigde Naties.

Voorbeelden:
Investeer in nieuwe, veerkrachtige infrastructuren in ontwikkelingslanden
Werk samen met andere stakeholders zoals de academische sector
Werk samen met internationale organisaties om innovatie wereldwijd te verspreiden
Meer informatie

10. Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

In doel tien staat dat landen meer aandacht moeten besteden aan de inkomensgroei van arme mensen.
Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

Voorbeelden:
Personeel aannemen met afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking
Fair trade producten aanschaffen

Meer informatie

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

Voorbeelden:
Afvalproductie verminderen
Meedoen aan Actieplan Circulair van !MPACT en Gemeente Houten
Regenton om planten te bewateren
Meer informatie

12. Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

Voorbeelden:
Deelnemen aan Actieplan Circulair
Afval scheiden
Richt een kast in voor gelezen boeken die werknemers kunnen achterlaten of meenemen
Meer informatie

13. Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Broeikasgassen moeten fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie.

Voorbeelden:
Inzicht krijgen in eigen CO2-afdruk
Minder energie verbuiken (Laat !MPACT een Energiescan uitvoeren)
Stap over op duurzame energiebronnen
Meer informatie

14. Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de aarde bewoonbaar maken voor mensen.

Voorbeelden:
Verpakkingsmateriaal recyclen of gerecycled plastic gebruiken ivm verminderen Plastic Soep

Meer informatie

15. Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Voorbeelden:
Groen aanplanten in omgeving van bedrijf
Plaatsen insectenhotel of wormenhotel
Gebruik van bioproducten
Meer informatie

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Voorbeelden:
Volg de wet, voldoe aan internationale standaarden en verwacht niet minder van uw zakenpartners
Voer campagne voor initiatieven die de planeet en onze medemensen ten goede komen
Wees bewust van uw rechten op het werk en zorg ervoor dat uw werknemers zich bewust zijn van die van hun
Meer informatie

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Voorbeelden:
Kijk binnen uw organisatie waarin uw organisatie het meeste impact kan hebben maar ook waar uw organisatie het meeste kan bijdragen aan bepaalde SDG’s
Communiceer intern over de SDG’s
Zoek duurzame partners: wordt ambassadeur van !MPACT Houten
Meer informatie

Word ambassadeur

Zoals je ziet, kun je al aan diverse SDGs bijdragen door ambassadeur van onze stichting te worden en actief betrokken te zijn bij onze projecten.

Ambassadeur zijn is kosteloos, we vragen enkel om een zichtbare vermelding op elkaars website en/of social media.
Daarnaast organiseren we 2-maandelijks een ambassadeursbijeenkomst, waarbij we een thema uitlichten, elkaar inspireren en een mogelijkheid tot netwerken bieden.

Ik word ambassadeur!

Vragen?

We helpen je graag!

Neem contact op
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram