!MPACTscan

!MPACT Houten heeft een scan ontwikkeld, om u te helpen met het verduurzamen van uw bedrijf. 

We kijken hierbij niet alleen naar energieverbruik. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoeveel duurzame energie uw bedrijf kan opwekken en of er mogelijkheden zijn op het gebied van collectiviteit in uw gebied. Welke circulaire mogelijkheden er zijn wordt uiteraard ook meegenomen. 
Als u interesse heeft In deze !MPACTscan kunt u ons hierover benaderen per telefoon of email. 
Dan maken we een afspraak om de scan uit te voeren deels door u zelf deels via een (telefonische) afspraak.
Afspraak maken

The use of alternative energy is inevitable as fossil fuels are finite.

Met het uitvoeren van deze scan zullen we een afspraak inplannen van 1,5 uur voor een uitgebreid interview, waarna we de analyse zullen uitvoeren.
Deze zullen we in een vervolgafspraak gezamenlijk bespreken.

De terugkoppeling die we u kunnen geven na het uitvoeren van de !MPACTscan is het volgende:
De mogelijkheden om stroom te besparen en een schatting van de hoeveelheid
De mogelijkheden om gasverbruik te besparen en een schatting van de hoeveelheid
De benodigde maatregelen en een indicatie van de omvang
De mogelijkheid om energie op te wekken
De mogelijkheid om deel te nemen aan een bestaande energiehub
De mogelijkheid om een nieuwe energiehub te starten in uw gebied
Circulaire mogelijkheden binnen uw bedrijf
Overige mogelijkheden om te verduurzamen binnen uw bedrijf, gebaseerd op de SDG's
Inpassing van de maatregelen in de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf
Antwoord op uw specifieke vragen
Doel van deze !MPACTscan is enerzijds het zichtbaar maken van de mogelijkheden voor uw bedrijf om te besparen op energie en anderzijds het toepassen van zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie. 

De scan wordt uitgevoerd in samenspraak met uw directie en een medewerker die toegang heeft tot o.a. energiegerelateerde informatie. 
We vragen u om 1,5 uur vrij te maken in uw agenda en antwoord te geven op verschillende vragen. 

Tijdens een vervolggesprek op uw kantoor zullen we de door ons uitgewerkte analyse toelichten en verdere mogelijkheden bespreken.

Aangezien deze scan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeente Houten en de Provincie Utrecht ondersteunt, wordt het deels gesubsidieerd. Het bedrag dat voor de ondernemer overblijft, is €175 excl. BTW.

Als u vragen heeft kunt u ons hierover benaderen per telefoon of per email. 
Afspraak maken
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram