Energiehubs Houten

Sinds 2023 heeft Houten een Ondernemersfonds. Vanuit dat fonds worden collectieve projecten betaald waar de ondernemers uit een geografisch gebied zelf over beslissen.
De ondernemers van de Doornkade, het Buitengebied en de Meerpaal hebben ervoor gekozen om het Ondernemersfonds een initiële investering te laten doen in een onderzoek naar de haalbaarheid van een collectieve Energiehub. Op de Doornkade is in '24 besloten om een tweede onderzoeksfase te starten.

Doe mee!

Ben je ondernemer of vertegenwoordiger van een onderneming op de Doornkade, in het Buitengebied of op de Meerpaal en wil je  participeren in of op de hoogte blijven van dit project, laat dan je contactgegevens achter!

  Startfase: onderzoek

  We starten altijd eerst met de onderzoeksfase. Dit betekent dat we van zoveel mogelijk bedrijven willen weten wat hun verbruiksgegevens per kwartier zijn gedurende een jaar.
  Deze gegevens kan iedereen zelf opvragen en/of downloaden in de online omgeving van de energieleverancier.

  Voor dit onderdeel zijn we nog steeds op zoek naar ondernemers gelegen in de deelnemende gebieden in de gemeente Houten.
  Presentatie downloaden

  Tweede fase: uitbreiding inventarisatie

  In de tweede fase van ons project breiden we het aantal deelnemende bedrijven uit van 10 naar 20. 
  Naast deze dataverzameling voeren we diepte-interviews met de betrokken bedrijven. Deze interviews zijn gericht op het verkrijgen van diepgaand inzicht in hun toekomstige energiebehoeften en -opwekking. We bespreken onderwerpen zoals de plannen voor e-mobiliteit, waarbij we kijken naar het gebruik en de integratie van elektrische voertuigen binnen hun bedrijfsvoering. Daarnaast onderzoeken we mogelijke uitbreidingen van hun bedrijfsprocessen die van invloed kunnen zijn op hun energieverbruik en -opwekking.

  Deze gecombineerde aanpak van kwantitatieve data-analyse en kwalitatieve interviews stelt ons in staat een gedetailleerd en accuraat beeld te krijgen van de huidige en toekomstige energiebehoeften van de deelnemende bedrijven. De inzichten die we verkrijgen, helpen ons bij het optimaliseren en verder ontwikkelen van de energiehub, zodat deze nauw aansluit op de werkelijke behoeften en toekomstige ontwikkelingen binnen de deelnemende bedrijven.

  Het principe

  Het is de bedoeling om uiteindelijk een energiehub te creëren, waarbij opwek en verbruik voor het hele bedrijventerrein op elkaar is afgestemd. 
  Dit betekent dat gekeken wordt naar momenten van verbruik en opwek.
  Daarnaast wordt gekeken naar optimalisatie van deze processen met behulp van bijvoorbeeld opslag, laadpalen, solar carports, mini windmolens, etc.

  Niks is nog uitgesloten of besloten.
  Maar het zou geweldig zijn als de terreinen een op zichzelf staand terrein kunnen worden, dat niet uitsluitend afhankelijk is van het reguliere energienetwerk.

  Meer informatie

  Wil je meer informatie hebben over dit project, stuur dan een mail naar info@impacthouten.nl
  Dan nememt Wilko Kistemaker of Sylvia Groen contact met je op.

  Het project wordt ondersteund vanuit het Ondernemersfonds en ook de deelnemende ondernemers dragen zelf hun steentje bij.
  Wil je meer weten over het Ondernemersfonds in Houten?
  naar de website
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram