20 juni 2024

Kids Lodge zet in op zonne-energie

!MPACT Houten heeft de realisatie van twee zonnedaken begeleid bij Kids Lodge. Kids Lodge, een vooraanstaande kinderopvanginstantie, staat bekend om haar inzet voor duurzaamheid en groen ondernemen. Met grote groene tuinen en moestuinen biedt Kids Lodge kinderen de kans om meer buiten te zijn en te leren over de natuur. "De jeugd heeft de toekomst. Dus we hebben die verplichting om duurzaam te ondernemen en de wereld beter achter te laten voor hen, vind ik!" aldus Louise de Ruiter van Kids Lodge.

Kids Lodge werkt volgens een aantal gouden regels, waarbij de vijfde regel 'Groen & Gezond' centraal staat. Deze regel onderstreept hun ambitie om niet alleen ondernemend te zijn, maar ook duurzaam. Zo zijn er nu in totaal 275 zonnepanelen geïnstalleerd op hun locaties, waarvan 250 op het dak van het hoofdgebouw en 25 op de corridor van het oude Thermengebouw. Deze panelen voorzien een groot deel van de energiebehoefte van de kinderopvang, wat bijdraagt aan een schonere toekomst. Leslie de Ruiter, echtgenoot van Louise, heeft het hele traject van de realisatie van de zonnedaken op zich genomen. “Er komt zoveel meer bij kijken dan je op voorhand verwacht.”

De betrokkenheid van ouders bij deze duurzame visie is ook een speerpunt. Een speciaal ingerichte kast stelt ouders in staat om gescheiden afval achter te laten, wat door de kinderen wordt gebruikt voor creatieve knutselprojecten. Dit initiatief bevordert niet alleen duurzaamheid, maar stimuleert ook de creativiteit van de kinderen.

Ook op het gebied van personeelsbeleid is Kids Lodge innovatief en duurzaam. In de tuin bevindt zich een 'Walk of Fame', waar personeelsleden die tien jaar in dienst zijn een tegel met hun naam en een ster ontvangen. Dit zorgt voor een gevoel van trots en verbondenheid onder het personeel. "Door te kijken vanuit de mens naar waar iemand blij van wordt, werken ze vanuit hun passie. En als je vanuit passie werkt, dan blijf je!" aldus de Ruiter.

Een andere interessante maatregel is de wekelijkse vaste lunchdag voor de locaties in Houten. Tijdens deze dag komt iedereen samen voor een buffet op de hoofdlocatie, wat de onderlinge band versterkt en de teamgeest bevordert.

Kids Lodge heeft diverse certificeringen ontvangen die hun inzet voor duurzaamheid en gezondheid bevestigen. De locatie Hefbrug 4 in Houten en locatie de Bereboot in Helmond hebben de certificering ‘Groene Kinderopvang’ van Groen Cement. Dit betekent onder andere dat de kinderen leren zaaien, oogsten en eten uit de moestuin, dagelijks minstens een uur buiten spelen en deelnemen aan diverse buitenactiviteiten. Daarnaast is er een certificering voor ‘Gezonde Kinderopvang’, wat inhoudt dat er structureel gewerkt wordt aan een gezonde leefstijl van de kinderen en deskundigheid van de medewerkers, ondersteund door een speciaal opgeleide coach.

Een opvallend duurzaam initiatief is het zout elektrolyse zwembad. In plaats van traditionele chloorzwembaden, maakt dit zwembad gebruik van natuurlijk zout en elektrolyse om chloor op een milieuvriendelijke manier te genereren. Dit vermindert de hoeveelheid chemische toevoegingen in het zwembadwater, wat gunstig is voor zowel het milieu als de gezondheid van de kinderen.

Kids Lodge gaat nog verder met haar duurzame initiatieven. Zo rijdt het personeel in elektrische voertuigen, wat bijdraagt aan de vermindering van schadelijke uitstoot en een schonere leefomgeving voor de kinderen. De breng- en ophaalservice wordt verzorgd met elektrische golfkarren en BSO-busjes, wat zowel comfortabel als milieuvriendelijk is.

Naast al deze maatregelen streeft Kids Lodge ernaar om materialen zoveel mogelijk te recyclen en hergebruiken. Dit komt niet alleen tot uiting in hun knutselprojecten, maar ook in hun dagelijkse praktijk. Led-verlichting op alle locaties draagt bij aan een lagere energierekening en een kleinere ecologische voetafdruk.

Louise de Ruiter, oprichter van Kids Lodge, benadrukt het belang van deze aanpak: "We willen kinderen bewust laten opgroeien met de aarde." Met deze duurzame initiatieven creëert Kids Lodge een inspirerend voorbeeld voor andere kinderopvangorganisaties en zet zij een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram