24 december 2021

Kerstwens

In deze tijd van reflectie hebben we een hoop mooie dingen om op terug te kijken dit jaar.

Onze ambassadeursbijeenkomsten zijn elke 2 maanden doorgegaan offline en online. Inmiddels zijn we ruim over de 40 ambassadeurs en ruim 50 actief betrokken bedrijven.

Dit jaar hebben we ca 25 dak eigenaren gesproken, advies gegeven of bij het project Zon op Grote Daken betrokken.

Ook zijn we verder gegaan met het project Circulair Ondernemen in Houten. Dit op verzoek van de Gemeente Houten. Na 4 bekende afvalstromen, zullen nog 4 afvalstromen toegevoegd gaan worden.

In oktober hebben we tijdens de Houtense Ondernemersdag ons Convenant Duurzaam ondernemen in Houten gelanceerd en is deze ondertussen al door 30% van onze ambassadeurs ondertekend!

Last but not least zijn we in oktober gestart met de pilot Van ZON naar geZONd, welke nog een kwartaal verlengd gaat worden. Doel voor 2022 is het uitbreiden van het aantal sponsoren en ook het uitbreiden van het duurzame aanbod voor de Houtense minima.

Blijf ons volgen en sluit gerust op 13 januari aan bij onze online ambassadeursmeeting als je interesse gewekt is.

Alleen door samen te werken op het gebied van duurzaamheid, krijgen we mooie projecten van de grond!

Wij wensen iedereen mooie Kerstdagen en een succesvol 2022!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram