Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke crisis als de huidige Corona crisis een extreem flexibele houding vraagt van ondernemers. Enkel door de eigen activiteiten aan te passen, in welke vorm dan ook, of middelen anders in te zetten, is het mogelijk om het hoofd boven water te houden.

We zien al een duidelijke verschuiving van dienstverlening naar online dienstverlening, maar ook de horeca heeft moeten aanpassen naar gasten "in-house" bedienen naar klanten in hun eigen huis bedienen door maaltijden te bezorgen.
Waar sommige bedrijven nu volledig stil liggen, floreren andere bedrijven zoals supermarkten en distributiecentra, maar ook zij kampen met uitdagingen.

Bij !MPACT Houten willen we graag alle uitdagingen en oplossingen verzamelen, zodat we ondernemers met elkaar in contact kunnen brengen die door een wellicht onverwachte samenwerking samen de Corona crisis doorkomen. Hier wordt via een extern platform keihard aan gewerkt, maar voor nu verzamelen we alle vragen en aanbiedingen per mail.
Dus heb je een vraag, personeelstekort, of juist personeel dat nu (betaald) thuis zit, heb je materiaal, transport of kennis over of juist nodig, we horen het graag!

Kijk hier voor een verslag van ons telefonisch onderzoek bij diverse Houtense ondernemers en de impact van Corona op hun bedrijf.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram