Energiescan

!MPACT Houten heeft een Energiescan ontwikkeld, om u te helpen energie besparingsmogelijkheden op te sporen. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoeveel duurzame energie uw bedrijf kan opwekken. Als u interesse heeft In deze Energiescan kunt u ons hierover benaderen per telefoon of email. 
Dan maken we een afspraak om de scan uit te voeren deels door u zelf deels via een (telefonische) afspraak.
Afspraak maken

The use of alternative energy is inevitable as fossil fuels are finite.

De terugkoppeling die we u kunnen geven na het uitvoeren van de Energiescan is het volgende:
De mogelijkheden om stroom te besparen en een schatting van de hoeveelheid
De mogelijkheden om gasverbruik te besparen en een schatting van de hoeveelheid
De benodigde maatregelen en een indicatie van de omvang
De mogelijkheid om energie op te wekken
Inpassing van de maatregelen in de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf
Antwoord op uw specifieke vragen
Doel van deze Energiescan is enerzijds het zichtbaar maken van de mogelijkheden voor uw bedrijf om te besparen op energie en anderzijds het toepassen van zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie. 

De energiescan wordt uitgevoerd in samenspraak met uw directie en een medewerker die toegang heeft tot energie gerelateerde informatie. 
We vragen u antwoord te geven op verschillende vragen en deze terug te sturen naar !MPACT Houten. 

Als u vragen heeft kunt u ons hierover benaderen per telefoon of per email. 
Tijdens een gesprek (telefonisch of in een afspraak op uw kantoor) zullen we de door u ingevulde antwoorden met u doornemen en waar nodig verduidelijking vragen.
Afspraak maken
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram