14 februari 2024

Energiehubs Buitengebied

Op woensdag 31 januari organiseerden !MPACT Houten en het Ondernemersfonds Houten gezamenlijk een belangrijke kennissessie over energiehubs, specifiek gericht op ondernemers in het Buitengebied. De opkomst was opvallend hoog, wat aantoont hoezeer dit onderwerp leeft binnen de lokale ondernemersgemeenschap. De sessie werd geopend met een korte update door Wilko Kistemaker over de voortgang op de Doornkade, waar de eerste gelijktijdigheidsscans recentelijk zijn afgerond. Een verdere bespreking van deze voortgang staat gepland voor 27 februari.

Peter Hermans, voormalig medewerker van Stedin, bracht vervolgens inzicht in de gedachtegang achter energiehubs, waarbij hij benadrukte dat deze hubs de toekomst vormen in een tijd waarin netcongestie een steeds groter probleem wordt. Hij legde de nadruk op het belang van lokaal opgewekte energie die ook lokaal wordt gebruikt, opgeslagen of gedeeld.

Floris Bruning van SoftEnergy nam de aanwezigen mee in de grafieken van de gelijktijdigheidsscans van de Doornkade en benadrukte daarbij het belang van het optimaliseren van arbeidsprocessen als een mogelijk onderdeel van de oplossing.

Interessant was dat vijf grootverbruikers direct bereid waren om hun gegevens te delen voor het project. Daarnaast gaven maar liefst 16 andere ondernemers aan betrokken te willen blijven bij de eerste fase van het Energiehub Buitengebied project. Deze bereidheid tot samenwerking onderstreept het belang van gezamenlijke aanpak van energieproblemen. Bedrijven in het Buitengebied die willen deelnemen aan het project of op de hoogte willen blijven van de voortgang, worden uitgenodigd om contact op te nemen via sgroen@impacthouten.nl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram