11 oktober 2023

Energiehub Doornkade

HOUTEN – Op dinsdag 3 oktober organiseerde !MPACT Houten 2 kennis sessies bij SKF en Jean Heybroek over een Energiehub. Dat levert een optimale benutting van de energie infrastructuur voor meerdere bedrijven op een bedrijventerrein. Dit wordt voor ondernemers op de Doornkade onderzocht. De belangstelling voor deze sessie was groot.

In de ochtend was Koolen Energy aanwezig om hun kennis ervaring en aanbod te presenteren inzake Energiehubs. Enkele aanbevelingen die zij hebben gedaan, zijn:

  • Het organiseren van samenwerking is een belangrijk voorwaarde vooraf
  • Betrek ook de warmte vraag in de Energiehub
  • In Amsterdam (CT Park) is een Energiehub ontwikkeld met onder meer 13.000 panelen en een batterij.
  • Een EMS (energie managent systeem) is essentieel.
  • HBE's vergroten de financiële opbrengst van zonnestroom via het opladen van auto's.

In de middag presenteerde Joulz haar kennis, ervaring en aanbod. Zij hebben onder meer ervaring met de Energiehub van Schiphol Trade Park. Daaruit komt naar voren dat nieuwe wet- en regelgeving het uitwisselen van energie steeds beter mogelijk zal gaan maken, nu zijn de energiehubs op deze wijze vooral in pilot fase. Ook is Joulz van oudsher specialist in meten van energie data.

Doornkade is duidelijk een van de koplopers om tot een Energiehub te komen. Daarom is aan alle partijen de schone taak om zoveel mogelijk mee te werken om alles in goede banen te leiden. Het verkrijgen van zuivere verbruik- en opwekdata is de eerste stap.
Daarnaast moet bekeken worden wat de meest geschikte organisatievorm is voor het delen van back-ups en opslag en het doorleveren van overproductie. Een coöperatie of VVE zou een geschikte organisatievorm kunnen zijn.

Inmiddels zijn 14 bedrijven actief aangesloten bij de eerste fase van het Energiehub Doornkade project. Dit betekent dat zij hun verbruik- en opwekgegevens van een jaar aanleveren, zodat met deze kwartierdata berekend kan worden waar ruimte zit op het net, maar ook wanneer het piekgebruik in het gebied plaatsvindt. Met behulp van deze berekeningen kan gekeken worden naar de diverse oplossingen en toepassingen. Dit kan heel breed bekeken worden, namelijk van extra zonnedaken tot collectieve opslag en van het toevoegen van laadpalen tot het onderling uitwisselen van energie.

Is jouw bedrijf gelegen op de Doornkade en wil je aanhaken bij dit project of per mail op de hoogte gehouden worden over het vervolg, stuur dan een mail naar info@impacthouten.nl of neem een kijkje op www.impacthouten.nl.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram