Category

Nieuws

Subsidie toch nog mogelijk

By | Nieuws
De afgelopen jaren is door veel dak eigenaren subsidie aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen via de SDE+ regeling. Echter niet alle projecten waarvoor subsidie is toegekend zijn ook gerealiseerd. Als dit bij u het geval is en u wilt alsnog het zonnedak aan laten leggen dan helpt Stichting !MPACT Houten (onderdeel van Ondernemend Houten) u daar graag bij.
We combineren de projecten waar mogelijk, waardoor efficiency en kennisbundeling ontstaat. Ook is het goed om te weten dat recentelijk 1 jaar ontheffing werd gegeven door minister Wiebes voor de realisatie van SDE+ projecten in 2020.
U kunt contact opnemen met ons via info@impacthouten.nl

Introductie Energiescan bij Houtense bedrijven

By | Nieuws

!MPACT Houten heeft een Energiescan ontwikkeld om u te helpen energie besparingsmogelijkheden op te sporen. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoeveel duurzame energie uw bedrijf kan opwekken. Als u interesse heeft in deze Energiescan, kunt u ons hierover benaderen per telefoon of email. Dan maken we een afspraak om de scan uit te voeren deels door u zelf deels via een telefonische afspraak.

Kunt u ons alvast laten weten hoeveel stroom en gas uw bedrijf gebruikt en welke besparingsmogelijkheden u zelf ziet?

De terugkoppeling die we u kunnen geven na het uitvoeren van de Energiescan is het volgende:

  • De mogelijkheden om stroom te besparen en een schatting van de hoeveelheid
  • De mogelijkheden om gasverbruik te besparen en een schatting van de hoeveelheid
  • De benodigde maatregelen en een indicatie van de omvang
  • De mogelijkheid om energie op te wekken
  • Inpassing van de maatregelen in de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf
  • Antwoord op uw specifieke vragen

Neem hiervoor per mail contact op met onze projectmanager W.P. Kistemaker (of bel 06 558 64 558)

Denken in mogelijkheden

By | Nieuws

Na de eerste weken van telefonisch onderzoek naar de voorlopige effecten van de Corona periode op Houtense ondernemers, zijn we tot diverse conclusies gekomen, waarvan het verslag op deze website te vinden is.

Gebleken is dat deze periode vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit bij ondernemers. Er wordt gekeken naar bestaande bedrijfsprocessen, soms worden activiteiten onder de loep genomen of zelf (tijdelijk) aangepast.

Wat we regelmatig zien, is dat sommige bedrijven personeel thuis hebben zitten doordat bedrijfsactiviteiten volledig zijn stil gelegd en andere bedrijven staan juist te springen om personeel.

We zijn bezig om bij !MPACT Houten te inventariseren om welke Houtense ondernemers het gaat en of zij aan elkaar te koppelen zijn. Waardoor iedereen aan het werk kan blijven en we elkaar een handje kunnen helpen.
Wil je hier meer informatie over, neem dan even contact met ons op!