Zon op Grote Daken

Na een succesvol project in 2020, mochten we in 2021 weer een Zon op grote daken project starten. 
Inmiddels hebben we daar 9 deelnemers toe bereid gevonden.

In de tweede helft van 2021 mogen we nog zeker 3 bedrijven begeleiden in dit traject. Heb je hier interesse in, laat dit dan weten zodat we kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Ik doe mee!

Dakconcepten toetsen

31 oktober 2021

Intentieverklaringen gereed

30 november 2021

Realisatieplannen voorstellen

31 januari 2022

Realisatieplannen akkoord

31 maart 2022

Betrokken partijen

 • !MPACT Houten

  Eventuele invulling van andere maatregelen (isolatie, LED)

  Gemeente Houten

  Faciliteren / Communicatie
  Cofinanciering proceskosten

  Ondernemend Houten

  Actie loopt onder de vlag van Ondernemend Houten
  Leden worden opgeroepen mee te doen
 • Coöperatie Opgewekt Houten

  Uitvoeren postcoderoos projecten

  Natuur Milieufederatie Utrecht

  Adviesrapporten / businesscase berekeningen
 • Soft Energy

  Quick scan en subsidie aanvraag

  Greenspread

  Uitwerken en realiseren financieringsmodel
Zonne-energie is de laatste jaren steeds aantrekkelijker geworden. Er liggen daarom veel kansen om een project voor zonne-energie op bedrijfsdaken in Houten op te zetten:

- Aantrekkelijke prijs van zonne-energie installaties.
- Steeds hogere opbrengst van zonnepanelen.
- Postcoderoosregeling voor project met bewoners/bedrijven in omgeving via Coöperatie Opgewekt Houten.
- Fiscale kansen voor een aantrekkelijke businesscase.
- Subsidie van het Rijk voor grote installaties.
- Fondsen of crowdfunding projecten voor bedrijven zonder eigen middelen, zoals bijv. Energiefonds Utrecht.
- Succesvolle projecten met positieve financiële rendementen in de gemeente.
- Bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van bedrijven.
Tegelijkertijd is het voor veel ondernemers in Houten nog lastig om hiermee te beginnen. Het is onduidelijk of het dak geschikt is. Bij veel grote panden is de gebruiker soms niet eigenaar maar huurder van het pand. Het is gedoe om uit te zoeken hoe het moet. Hiervoor is volledige ontzorging nodig bij het project:

 -Quick scan van de situatie (incl. kort adviesrapport met daarin uitgewerkte businesscase)
 -Uitwerking van de opties: zelf investeren of dak beschikbaar stellen.
 -Advies over wat de beste kans is en wat de eerstvolgende stap kan zijn
 -Mogelijkheid om het collectief aan te pakken om de kosten en het uitzoekwerk te drukken
 -Verwijzing naar partijen die verder kunnen helpen
 -Procesbegeleiding van begin tot realisatie
 -Ondersteuning/aanbieding komt vanuit onafhankelijke partijen
 -Een energiescan gericht op energie besparen, wordt parallel uitgevoerd.

Resultaten tot nu toe

20

Deelnemers

7.000

Zonnepanelen

2,2 milj kWh

Mogelijke opbrengst

511 ton p.j.

CO2 vermeden

sunenterexitenter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram